CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiệu trưởng

  • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, kiêm Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Hiệu phó

  • Tiến sĩ Trần Nam Dũng
  • Tiến sĩ Lê Văn Ngọc

Phụ trách chuyên môn

Trường Phổ thông Năng khiếu có 7 tổ bộ môn chuyên tương ứng với 7 môn chuyên là Toán-Tin-Lý-Hóa-Sinh-Anh-Văn. Các bộ môn đảm trách việc giảng dạy môn học của mình trong toàn thể các khối lớp và dạy chuyên đề, bồi dưỡng đội dự tuyển và đội tuyển. Mỗi tổ bộ môn sẽ có một thầy/cô tổ trưởng chuyên môn phụ trách chung và một thầy/cô phụ trách đội tuyển chuyên lo về vấn đề đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi.

  1. Toán: TS. Lê Bá Khánh Trình, Th.S Nguyễn Ngọc Duy
  2. Tin: TS. Nguyễn Thanh Hùng, Th.S Trương Phước Hải
  3. Lý: TS. Lê Văn Ngọc, Th.S Phạm Vũ Kim Hoàng
  4. Hóa: PGS.TS. Hoàng Ngọc Cường, TS. Nguyễn Công Tránh
  5. Sinh: TS. Trần Thị Anh Đào, Th.S Lê Thiên Thư
  6. Anh: ThS Lê Thị Tuyết Vân, Th.S Lê Phạm Minh Tâm
  7. Văn: PGS.TS  Trần Lê Hoa Tranh, TS. Lê Ngọc Phương