CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiệu trưởng

  • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, kiêm Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Phụ trách chuyên môn

Trường Phổ thông Năng khiếu có 7 tổ bộ môn chuyên tương ứng với 7 môn chuyên là Toán-Tin-Lý-Hóa-Sinh-Anh-Văn. Các bộ môn đảm trách việc giảng dạy môn học của mình trong toàn thể các khối lớp và dạy chuyên đề, bồi dưỡng đội dự tuyển và đội tuyển. Mỗi tổ bộ môn sẽ có một thầy/cô tổ trưởng chuyên môn phụ trách chung và một thầy/cô phụ trách đội tuyển chuyên lo về vấn đề đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngoài ra còn có tổ Khoa học xã hội phụ trách các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế – Pháp luật và Tổ Giáo vụ – Đào tạo phụ trách các vấn đề về Giáo vụ – Học vụ – Đào tạo – Khảo thí.

  1. Tổ Toán: TS. Lê Bá Khánh Trình, Th.S Nguyễn Ngọc Duy
  2. Tổ Tin: TS. Nguyễn Thanh Hùng, Th.S Trương Phước Hải
  3. Tổ Lý: TS. Lê Văn Ngọc, Th.S Phạm Vũ Kim Hoàng
  4. Tổ Hóa: PGS.TS. Hoàng Ngọc Cường, PGS.TS. Nguyễn Công Tránh
  5. Tổ Sinh: TS. Trần Thị Anh Đào, Th.S Lê Thiên Thư
  6. Tổ Anh: ThS Phạm Thị Phong Lan, Th.S Hoàng Minh Thông
  7. Tổ Văn: PGS.TS  Trần Lê Hoa Tranh, TS. Lê Ngọc Phương
  8. Tổ Khoa học xã hội: TS. Đào Thị Minh Hồng
  9. Tổ Giáo vụ – Đào tạo: Th.S Phạm Tấn Trường, Th.S Nguyễn Ngọc Duy

Trung tâm Phát triển năng lực người học

Giám đốc: TS. Trần Nam Dũng

Tổ văn phòng

Tổ văn phòng phụ trách các vấn đề về hành chính, nhân sự, cơ sở vật chất cho cả hai cơ sở của trường.

Tổ trưởng: Th.S Trần Vũ, tổ phó: Th.S Phạm Huy Phước

Trợ lý thanh niên

Trợ lý thanh niên giúp BGH trong công tác đoàn thanh niên nói riêng và công tác với học sinh, cựu học sinh nói chung. Là cầu nối giữa học sinh với BGH và nhà trường.

Trợ lý Thanh niên: Phạm Công Danh (phụ trách chung), Lâm Ngọc Như Lam (từ 1/2/2023, phụ trách cơ sở Thủ Đức)