Tag Archives: PTNK

Đăng ký thi Phổ Thông Năng Khiếu nhưng … lỡ muốn học các trường khác thì được không?

Trong khoảng thời gian tiếp nhận những phản hồi của phụ huynh về kỳ thi tuyển sinh năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) có ghi nhận thông tin băn khoăn của một số phụ huynh và học sinh rằng, nếu một học sinh thi tuyển sinh vào Trường PTNK nhưng lỡ không đủ […]