Category Archives: THƯ VIỆN

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn chuyên

Ptnk

Đáp án môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dapan-Toan-Chuyen-2023-2024.pdf Gợi ý chấm môn Tin học: Môn Tin học chấm tự động bằng các test. Ở đây chỉ là định hướng xây dựng test. https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Goi-y-cham-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Vật lý: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Vat-ly-2023-2024.pdf Đáp án môn Hóa học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Sinh học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Sinh-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đáp án môn Ngữ văn […]

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn không chuyên

Ptnk

Đáp án môn toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-ToanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-VanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn không chuyên. Phần trắc nghiệm: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Trac-nghiem.pdf Phần tự luận: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Tu-luan.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024: Đề thi các môn chuyên

Ptnk

Đề thi môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Tin học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Vật lý chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Vat-ly-2023-2024.pdf Đề thi môn Hóa học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Sinh học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Sinh-hoc-2023-2024-1.pdf Đề thi môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tieng-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Ngữ văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-chuyen-2023-2024.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đề thi các môn không chuyên

Ptnk

Đề thi môn Toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-Khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Anh văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-AnhKC-2023-2024.pdf