Category Archives: Thông báo phúc khảo, kết quả

Thông báo: V/v Tra cứu kết quả phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2023-2024

Chiều ngày 21/6, trường PTNK công bố kết quả phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2023-2024. Kết quả sẽ được gửi về cho từng thí sinh có nộp đơn phúc khảo qua email đã đăng ký. Các thí sinh trúng tuyển bổ sung được gia hạn 1 […]

Thông báo v/v tra cứu kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo tra cứu kết quả phúc khảo và thông tin nhập học: Link tra cứu kết quả: https://datastudio.google.com/reporting/0d7d0217-d311-429d-bfda-c1be541bda6d  

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh 10 năm học 2022-2023

Link download đơn xin phúc khảo: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/DON-DE-NGHI-PHUC-KHAO-BAI-THI-TS10_PTNK_2022-2023.pdf