Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (2018)

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2011)

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (2005)

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2003, 2007)

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ (2010, 2016)

CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (2004, 2009, 2016, 2017, 2020)

 THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2020 – 2021

GIẢI QUỐC TẾ:

NGUYỄN VŨ ĐĂNG HUY - 12 TIN, HUY CHƯƠNG ĐỒNG OLYMPIC TIN HỌC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM HỌC 2020-2021.

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA:

42 GIẢI (3 GIẢI NHẤT, 8 GIẢI NHÌ, 9 GIẢI BA, 22 GIẢI KHUYẾN KHÍCH)

+ TOÁN HỌC 10 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 4 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA, 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ TIN HỌC 7 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 1 GIẢI NHÌ, 1 GIẢI BA, 4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ VẬT LÝ 8 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 7 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ HÓA HỌC 2 GIẢI (1 GIẢI BA, 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ SINH HỌC 2 GIẢI (1 GIẢI BA, 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ NGỮ VĂN 4 GIẢI (1 GIẢI BA, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

+ TIẾNG ANH 9 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 2 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

GIẢI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4:

39 HUY CHƯƠNG (19 HC VÀNG, 13 HC BẠC, 7 HC ĐỒNG).

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

 

171 GIẢI (51 GIẢI NHẤT, 72 GIẢI NHÌ, 48 GIẢI BA). 

 

 
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466