Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

                      

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (2018) 

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2011) 

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (2005)

-                   CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ (2010, 2016)

-                   BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2003, 2008)

-                   CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (2016)

 

THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2018 – 2019


GIẢI QUỐC TẾ:

   NGUYỄN NGUYỄN LỚP 12 TOÁN - HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMO) 2019.

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA:

52 GIẢI (19 GIẢI NHÌ, 11 GIẢI BA, 22 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

   + TOÁN HỌC 6 GIẢI (4 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIN HỌC 6 GIẢI (4 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + VẬT LÝ 10 GIẢI (3 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA, 4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + HÓA HỌC 6 GIẢI (2 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + SINH HỌC 6 GIẢI (2 GIẢI NHÌ, 1 GIẢI BA, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + NGỮ VĂN 8 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIẾNG ANH 10 GIẢI (3 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA, 4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

 GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA:

1 GIẢI BA (TIN HỌC).

1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (SINH HỌC).

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TP. HỒ CHÍ MINH:

110 GIẢI (31 GIẢI NHẤT-THỦ KHOA Ở MÔN TOÁN, 46 GIẢI NHÌ, 33 GIẢI BA).

GIẢI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4:

37 HUY CHƯƠNG  (18 HC VÀNG, 14 HC BẠC, 5 HC ĐỒNG).

 

 

 
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466