Category Archives: Đề thi đáp án

CÔNG BỐ ĐỀ THI CHÍNH THỨC – TUYỂN SINH LỚP 10, NĂM HỌC 2024 – 2025

Hội đồng tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 – 2025 của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM công bố các đề thi chính thức tại Folder Đề thi (tại đây), bao gồm: – Đề thi môn Toán (không chuyên) – Đề thi môn Ngữ văn (không chuyên) – Đề thi môn Tiếng Anh (không […]

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn chuyên

Đáp án môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dapan-Toan-Chuyen-2023-2024.pdf Gợi ý chấm môn Tin học: Môn Tin học chấm tự động bằng các test. Ở đây chỉ là định hướng xây dựng test. https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Goi-y-cham-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Vật lý: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Vat-ly-2023-2024.pdf Đáp án môn Hóa học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Sinh học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Sinh-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đáp án môn Ngữ văn […]

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn không chuyên

Đáp án môn toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-ToanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-VanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn không chuyên. Phần trắc nghiệm: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Trac-nghiem.pdf Phần tự luận: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Tu-luan.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024: Đề thi các môn chuyên

Đề thi môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Tin học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Vật lý chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Vat-ly-2023-2024.pdf Đề thi môn Hóa học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Sinh học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Sinh-hoc-2023-2024-1.pdf Đề thi môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tieng-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Ngữ văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-chuyen-2023-2024.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đề thi các môn không chuyên

Đề thi môn Toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-Khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Anh văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-AnhKC-2023-2024.pdf

Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2022-2023

Dap An De Thi Tuyen Sinh 2021 2022 Cac Mon Chung

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM đã diễn ra trong 3 ngày 4, 5, 6/6/2022 với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Anh không chuyên và 7 môn chuyên tự chọn là Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Anh […]

Đáp án đề thi tuyển sinh 2021-2022, các môn chung

Dap An De Thi Tuyen Sinh 2021 2022 Cac Mon Toan Van Anh

Đáp án môn Toán không chuyên: https://drive.google.com/file/d/1DhW2eQEod8nKPNyHQrhkMFiXTs9pxFIV/view?usp=sharing Đáp án môn Văn không chuyên: https://drive.google.com/file/d/1HK8YEanANyWca6jWSx7HKyVEdBTijdqR/view?usp=sharing Đáp án môn Anh văn không chuyên: https://drive.google.com/file/d/1ZnZHdNU3bx39Ox6VpXQ8YEDymflFrwmS/view?usp=sharing

Đề thi môn Văn vào trường PTNK kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúng ta đến với một chia sẻ rất chung của cô Trần Lê Hoa Tranh, tổ trưởng chuyên môn môn Văn của trường Phổ thông Năng khiết về đề thi môn Văn vào trường PTNK, gồm đề văn chung và đề văn chuyên. Môn văn […]

Đề ôn luyện số 10 là đề thi vào chuyên toán của trường PTNK năm học 2010-2011

Đề ôn luyện số 10 là đề thi vào chuyên toán của trường PTNK năm học 2010-2011. Như thường lệ, đề gồm 2 câu đại số, 1 câu hình học, 1 câu số học và 1 câu tổ hợp. Các bạn học sinh cùng thử sức nhé.