Category Archives: TỔ BỘ MÔN

Tộ Bộ môn Văn

Trong 25 năm hình thành và phát triển của trường PTNK, khối Văn Năng khiếu là khối chuyên ra đời muộn nhất, nhưng cũng là một trong những khối chuyên sớm khẳng định được thế mạnh của mình bên cạnh những môn chuyên vốn được coi là truyền thống của trường. Năm tuyển sinh đầu […]