Category Archives: TUYỂN SINH PTNK

Thông báo: V/v Tra cứu kết quả phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2023-2024

Chiều ngày 21/6, trường PTNK công bố kết quả phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2023-2024. Kết quả sẽ được gửi về cho từng thí sinh có nộp đơn phúc khảo qua email đã đăng ký. Các thí sinh trúng tuyển bổ sung được gia hạn 1 […]

Thông báo về quy trình và thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024

Ngày 16/6/2023, trường PTNK, ĐHQG-HCM đã ra thông báo về quy trình và thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết đọc trong file đính kèm: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Thong-bao-so-04-quy-trinh-nhap-hoc.pdf  

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn chuyên

Đáp án môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dapan-Toan-Chuyen-2023-2024.pdf Gợi ý chấm môn Tin học: Môn Tin học chấm tự động bằng các test. Ở đây chỉ là định hướng xây dựng test. https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Goi-y-cham-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Vật lý: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Vat-ly-2023-2024.pdf Đáp án môn Hóa học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Sinh học: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Sinh-hoc-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đáp án môn Ngữ văn […]

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đáp án các môn không chuyên

Đáp án môn toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-ToanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-VanKC-2023-2024.pdf Đáp án môn Anh văn không chuyên. Phần trắc nghiệm: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Trac-nghiem.pdf Phần tự luận: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Dap-an-AnhKC-Tu-luan.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024: Đề thi các môn chuyên

Đề thi môn Toán chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Tin học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tin-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Vật lý chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Vat-ly-2023-2024.pdf Đề thi môn Hóa học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Hoa-hoc-2023-2024.pdf Đề thi môn Sinh học chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Sinh-hoc-2023-2024-1.pdf Đề thi môn Anh văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Tieng-Anh-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Ngữ văn chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-chuyen-2023-2024.pdf

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Đề thi các môn không chuyên

Đề thi môn Toán không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Toan-Khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-Ngu-Van-khong-chuyen-2023-2024.pdf Đề thi môn Anh văn không chuyên: https://ptnk.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/De-thi-AnhKC-2023-2024.pdf

Thông báo số 03: Về tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh 10 và Thông tin nhập học lớp 10 năm học 2023-2024

Sáng ngày 12/6/2023, Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của trường Phổ thông Năng khiếu công bố kết quả điểm thi của thí sinh, điểm chuẩn vào các lớp chuyên và chuyên liên ngành của trường PTNK. Điểm thi có thể tra cứu theo mã định danh cá nhân tại địa […]

NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI

Dieu13 Ptnk

Ðiều 13. Trách nhiệm của thí Sinh 1. Ðăng ký dự thi theo quy định tai Ðiều 12 Quy chế này. 2. Mỗi buổi thi, thí Sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy dinh trong Giấy báo thi, chấp hành hiêu lênh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ […]

Thông báo số 02: Một số thông tin liên quan Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2023-2024 của trường PTNK, ĐHQG-HCM

Chỉ còn 2 ngày nữa là công tác thu nhận hồ sơ dự thi và xét tuyển nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ kết thúc. Để giúp cho quý vị phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn một số vấn đề liên quan đến Kỳ thi, nhà trường ra […]