VĂN BẢN – THÔNG BÁO

Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 4/7/1996 theo quyết định số 2693/GD-ĐT.

Trường có nhiệm vụ phát hiện và đào tạo học sinh có năng khiếu, chuẩn bị cho học sinh có vốn kiến thức và phương pháp tư duy sáng tạo để học tốt bậc đại học và các bậc học cao hơn, để trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia giỏi phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời trường cũng tạo nguồn sinh viên giỏi cho các trường đại học và tạo nguồn cung cấp thành viên cho các đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế.

Hiện trường có 2 cơ sở tại 153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5 và Làng Đại học Quốc Gia tại Q.Thủ Đức, TP.HCM