CÔNG BỐ ĐỀ THI CHÍNH THỨC – TUYỂN SINH LỚP 10, NĂM HỌC 2024 – 2025

Hội đồng tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 – 2025 của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM công bố các đề thi chính thức tại Folder Đề thi (tại đây), bao gồm:

– Đề thi môn Toán (không chuyên)
– Đề thi môn Ngữ văn (không chuyên)
– Đề thi môn Tiếng Anh (không chuyên) và Phiếu trả lời tự luận
– Đề thi môn Toán (chuyên)
– Đề thi môn Tin học (chuyên)
– Đề thi môn Vật lý (chuyên)
– Đề thi môn Hóa học (chuyên)
– Đề thi môn Sinh học (chuyên)
– Đề thi môn Ngữ văn (chuyên)
– Đề thi môn Tiếng Anh (chuyên) và Phiếu trả lời Tự luận