Thông báo số 03 – Hướng dẫn in giấy báo dự thi, địa điểm thi và trách nhiệm của thí sinh

Vừa qua, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là “PTNK”) đã ban thành Thông báo số 01 (văn bản số 99/TB-PTNK ngày 05/4/2024) và Thông báo số 02 (văn bản số 171/TB-PTNK ngày 02/5/2024) về các nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 của trường PTNK. Theo đó, giấy báo dự thi sẽ được phát hành trong khoảng từ ngày 20/5/2024 – 24/5/2024.

Trường PTNK tiếp tục gửi đến các thí sinh Thông báo số 03 về việc hướng dẫn in giấy báo dự thi, địa điểm thi và một số lưu ý khi vào phòng thi với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo số 3 - Tuyển sinh 2024