ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM CÁC MÔN THI – KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10, NĂM HỌC 2024 – 2025

Hội đồng tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 – 2025 của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM công bố các Đáp án, hướng dẫn chấm các môn thi tại Folder Đáp án (tại đây), bao gồm:

– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Toán (không chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn (không chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Tiếng Anh (không chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Toán (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Tin học (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Vật lý (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Hóa học (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Sinh học (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn (chuyên)
– Đáp án, Hướng dẫn chấm môn Tiếng Anh (chuyên)

Các thí sinh có thể xem các Đề thi tại Folder (tại đây).

Trân trọng./.