Đề thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2022-2023

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM đã diễn ra trong 3 ngày 4, 5, 6/6/2022 với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Anh không chuyên và 7 môn chuyên tự chọn là Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Anh văn và Ngữ văn.

Dưới đây là đề thi của 3 môn không chuyên và 7 môn chuyên