10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM

Ptnk1 11
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Đổi mới cơ chế hoạt động và xây dựng chiến lược phát triển 2022-2025
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Dẫn đầu số lượng giải HSGQG tại TP.HCM, đạt HCB Olympic Toán quốc tế & Thực hiện chiến lược bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2022-2026
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Thay đổi phương thức tuyển sinh và mở lớp chuyên lĩnh vực
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Chỉnh trang toàn diện, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCMCải tiến chương trình đào tạo, tăng cường ngoại khóa và hướng nghiệp
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Tăng cường hợp tác và phát triển với các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Ký kết với College Board (Hoa Kỳ), đăng ký thành công AP.
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Triển khai hàng loạt dịch vụ đào tạo và hỗ trợ học sinh
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Tăng cường tổ chức các hoạt động thúc đẩy niềm say mê khoa học
10 DẤU ẤN VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT 2022 CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, ĐHQG-HCM Học sinh tổ các chức hoạt động ngày càng đặc sắc và đa dạng.Ptnk 1Ptnk 2Ptnk 3Ptnk 4Ptnk 5Ptnk 6Ptnk 7Ptnk 8Ptnk 9Ptnk 10Ptnk1 11