Danh mục Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng chính thức tại trường PTNK năm học 2022-2023

Căn cứ theo Quyết định chọn các bộ Sách giáo khoa của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp HCM và đề nghị của các tổ chuyên môn, chiều 26/7/2022, Hiệu trưởng trường PTNK đã ký quyết định phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng chính thức tại trường PTNK năm học 2022-2023.

Danh mục sách giáo khoa 10_2022-2023