Thông báo về việc đăng ký bổ sung môn tự chọn và đăng ký mua sách Giáo khoa cho học sinh khối 10

Do có những thay đổi trong việc bố trí các môn tự chọn từ phía Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường yêu cầu các học sinh khối lớp 10 đăng ký lại các môn tự chọn theo hướng dẫn chi tiết trong thông báo.

Thông báo đăng ký bổ sung môn học và mua sách giáo khoa 10

Các học sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh và KHTN đăng ký theo link sau

https://forms.gle/26imGCfns3YMKkC68

Các học sinh các lớp chuyên Văn, Anh và KHXH đăng ký theo link sau

https://forms.gle/zkQw9rD3ECEezJFp8