Tài liệu học tập học kỳ II năm học 2019-2020

Đây là tài liệu học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 để học sinh tự học. Học sinh lớp 12 có thể theo dõi các buổi hướng dẫn học tập của các thầy cô. Học sinh lớp 10, 11 chủ động tự học và liên hệ các GV bộ môn để được hướng dẫn.

Link tài liệu các môn Anh văn, Vật lý (cả 3 khối), Lịch sử 10 và Sinh học 11.

 • Tài liệu Anh văn 10: https://drive.google.com/open?id=1-nZi8Y2zRxGnO6GJN1z0B9h6pi8L3ndR
 • Tài liệu Lịch sử 10: https://drive.google.com/open?id=1dCR5fU7ZBo58ENvB3nMahc7uo1FEQBoP
 • Tài liệu Vật lý 10: https://drive.google.com/open?id=1K3wPj7HP2FTASsiChppvQi9RfYaZZP16
 • Tài liệu Anh văn 11: https://drive.google.com/open?id=1VEvgFsOse27GCHiybEIuyxnZcBvy2tp9
 • Tài liệu Sinh học 11: https://drive.google.com/open?id=1YDilityTh5BxkLkPfFFMBzyiYAsS0M4k
 • Tài liệu Vật lý 11: https://drive.google.com/open?id=1LF4Mtskn3wuXvQ2hVZG1hiHvnQDBg-_p
 • Tài liệu Anh văn 12: https://drive.google.com/open?id=1s-QakLw8kuPQFmato2sK1RK5ims1LtDY
  Tài liệu Vật lý 12: https://drive.google.com/open?id=1po09uQ0Abw_ffPdCXg9d_G6oIOS4NDdZ

Cập nhận ngày 23/4:

 • Tài liệu Địa lý 10: https://drive.google.com/open?id=1ehRaqyzI5EkPUA3o1dYm7-kb0PS0yFDQ
 • Tài liệu Địa lý 12: https://drive.google.com/open?id=1Yn7GGHjCujuHETk0LyXDwBw25tj-TCLS
 • Tài liệu Toán 10: https://drive.google.com/open?id=1FQUbMej97xC_c01Y2jzHdGiX1ELRHh63

Tài liệu các môn khác, các khối khác sẽ tiếp tục được cập nhật.