Thông báo kỳ thi chọn đội dự tuyển

Kỳ thi chọn đội Dự tuyển 10 sẽ được tổ chức vào sáng 9/1/2021.

Danh sách thí sinh và phòng thi sẽ được thông báo trong tuần này.