Thông báo số 03: Về tra cứu kết quả Kỳ thi tuyển sinh 10 và Thông tin nhập học lớp 10 năm học 2023-2024

Sáng ngày 12/6/2023, Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của trường Phổ thông Năng khiếu công bố kết quả điểm thi của thí sinh, điểm chuẩn vào các lớp chuyên và chuyên liên ngành của trường PTNK.

Điểm thi có thể tra cứu theo mã định danh cá nhân tại địa chỉ

https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/search

Chi tiết thông báo về tra cứu điểm thi tuyển sinh 10, điểm chuẩn các lớp chuyên và chuyên liên ngành, thông tin phúc khảo, thông tin nhập học lớp 10 năm học 2023-2024 xem chi tiết dưới đây.

TB 176 ngày 12.6.2023 về kết quả tuyển sinh