NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI

Ðiều 13. Trách nhiệm của thí Sinh

1. Ðăng ký dự thi theo quy định tai Ðiều 12 Quy chế này.

2. Mỗi buổi thi, thí Sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy dinh trong Giấy báo thi, chấp hành hiêu lênh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Thí Sinh đến cổng trường thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không dự thi buổi thi đó.

3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • a) Trình giấy báo thi, Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc Giấy tờ tùy thân có dán ảnh cho CBCT kiểm tra;
 • b) Nếu có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý kịp thời;
 • c) Trường hợp bị mất thẻ CCCD hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý;
 • d) chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác;
 • đ) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

4. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây

 • a) Ngồi đúng vị trí có số báo danh của mình;
 • b) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy họ và tên, số báo danh vào đề thi, giấy thi, giấy nháp;
 • c) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay vơi CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề;
 • d) Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình;
 • đ) Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa; chỉ được viết bằng một thứ mực (không được dùng mực màu đỏ);
 • e) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;
 • g) Bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý;
 • h) Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nâoj và ký xác nhận vào danh sách nộp bài thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi;
 • i) Thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
 • k) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định; trong trường hợp cần thiết phải có giám sát và công an đi cùng

5. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.