Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống trường PTNK, ĐHQG-HCM

Ngày 28/2/2023, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng trường PTNK ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống trường PTNK, ĐHQG-HCM, thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội trại cùng các thông tin chi tiết về chương trình, nội quy trại.

KH56 - To chuc Hoi trai truyen thong